Algemene Voorwaarden

“Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van branchevereniging NLdigital van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.”

Op onze overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, die bij de overeenkomst zijn vermeld: